damslide_0000_Bakgrundsbilder (19)
damslide_0000_Bakgrundsbilder (19)
damslide_0001_Bakgrundsbilder (18)
damslide_0001_Bakgrundsbilder (18)
damslide_0002_Bakgrundsbilder (17)
damslide_0002_Bakgrundsbilder (17)
damslide_0003_Bakgrundsbilder (16)
damslide_0003_Bakgrundsbilder (16)
damslide_0006_Bakgrundsbilder (13)
damslide_0006_Bakgrundsbilder (13)
damslide_0007_Bakgrundsbilder (12)
damslide_0007_Bakgrundsbilder (12)
damslide_0008_Bakgrundsbilder (11)
damslide_0008_Bakgrundsbilder (11)
damslide_0009_Bakgrundsbilder (10)
damslide_0009_Bakgrundsbilder (10)
damslide_0010_Bakgrundsbilder (9)
damslide_0010_Bakgrundsbilder (9)
damslide_0011_Bakgrundsbilder (5)
damslide_0011_Bakgrundsbilder (5)
damslide_0013_Bakgrundsbilder (3)
damslide_0013_Bakgrundsbilder (3)
HL Bygg & Fastighetsservice AB
Spårgatan 9, 274 30 Skurup
Håkan: 0705 – 57 56 45
hakan@hlbygg.se

Skurups sparbank arena

Under 2010 – Januari 2011 har vi haft nöjet att uppföra Skurups Sparbank Arena med Skurup Komunala AB som beställare.

Projektet har omfattat uppfräschning i delar av befintliga byggnader samt tillbyggnad och sammankoppling av de befintliga sporthallarna.

Tillbyggnaden rymmer 2 nya handbolls/innebandy planer, 4 st nya omklädningsrum, domarrum, 5 st förråd till föreningarna, ny huvudentre samt ny cafeteria.

Nedan kan du läsa lite mer ingående om vad som har gjorts i de olika delarna samt se bilder.

BADET

Friluftsbadet har tilläggsisolerats, ny venlitation har installerats samt nya el- och vattenledningar allt för att energieffektivisera och medföra ett bättre klimat för de som vistas där.
Ytskikten på golv, väggar och tak har bytats ut i omklädninsrum, duschrum, bastu, toaletter och badmästeri. Nytt fläktrum har byggts, nytt brandlarm har installerats, samt nytt yttertak har lagts.

Klicka på länken här för att se slutresultatet Bilder Badet

SKURUPS HALLEN

Den stora befintliga hallen som har hetat Skurups Hallen har fått en del nya dörrar bland annat in till omklädninsrum samt mot den nya hallen. Renovering har gjorts av det befinliga sportgolvet genom slipning, lackning och ny linjemarkering. Väggarna i sporthallen har fått nytt ytskikt ovan träpanel som har målats i en fräsch grön kulör. Sporthallen har även fått nya belysningsarmaturer, nya fönster har installerats mot den nya caféterian och nytt yttertak har lagts.

Klicka på länken här för att se slutresultatet. Bilder Skurups Hallen

MACKLEAN HALLEN

Den lite mindre hallen som har hetat Macklean Hallen har fått nya fönster mot den nya caféterian samt sportgolvet har fått nytt ytskikt av samma typ som lagts i den nya hallen, det har byggts en förbindelsegång mellan nya caféterian och läktaren, smat nytt yttertak.

Klicka på länken här för att se slutresultatet Bilder Macklean Hallen

NYA SPORTHALLEN MED TILLHÖRANDE OMKLÄDNINGSRUM

Den nya sporthallen består av 2 st ny spelplaner som kan delas av med en ljudklassad ridåvägg, nya omklädningsrum, ny läktare samt 5 st förråd avsedda för föreningarna.

Klicka på länken här för att se slutresultatet Bilder Nya Sporthallen

NY FOYER MED CAFÉ PÅ PLAN 2

Ny entré har byggts som skall utgöra huvudentré för samtliga hallar här har även ett nytt café byggts på 2:a våningen där man lätt kan ta sig till läktarna i de befintliga hallarna.

Klicka på länken här för att se slutresultatet Bilder Ny Foyer med Cafe

Bilder från byggtiden