damslide_0000_Bakgrundsbilder (19)
damslide_0000_Bakgrundsbilder (19)
damslide_0001_Bakgrundsbilder (18)
damslide_0001_Bakgrundsbilder (18)
damslide_0002_Bakgrundsbilder (17)
damslide_0002_Bakgrundsbilder (17)
damslide_0003_Bakgrundsbilder (16)
damslide_0003_Bakgrundsbilder (16)
damslide_0004_Bakgrundsbilder (15)
damslide_0004_Bakgrundsbilder (15)
damslide_0005_Bakgrundsbilder (14)
damslide_0005_Bakgrundsbilder (14)
damslide_0006_Bakgrundsbilder (13)
damslide_0006_Bakgrundsbilder (13)
damslide_0007_Bakgrundsbilder (12)
damslide_0007_Bakgrundsbilder (12)
damslide_0008_Bakgrundsbilder (11)
damslide_0008_Bakgrundsbilder (11)
damslide_0009_Bakgrundsbilder (10)
damslide_0009_Bakgrundsbilder (10)
damslide_0010_Bakgrundsbilder (9)
damslide_0010_Bakgrundsbilder (9)
damslide_0011_Bakgrundsbilder (5)
damslide_0011_Bakgrundsbilder (5)
damslide_0012_Bakgrundsbilder (4)
damslide_0012_Bakgrundsbilder (4)
damslide_0013_Bakgrundsbilder (3)
damslide_0013_Bakgrundsbilder (3)
damslide_0014_Bakgrundsbilder (1)
damslide_0014_Bakgrundsbilder (1)
damslide_0015_Bakgrundsbilder (20)
damslide_0015_Bakgrundsbilder (20)
damslide_0016_Bakgrundsbilder (2)
damslide_0016_Bakgrundsbilder (2)
HL Bygg & Fastighetsservice AB
Spårgatan 9, 274 30 Skurup
Håkan: 0705 – 57 56 45
hakan@hlbygg.se

Pågående projekt

Tryck på projektbilden för fler bilder

FAS 1 Projektering inför Nybyggnation av grundskola, Rydsgård
Beställare: Skurups Kommunala AB
Entreprenadform: Strategisk partnering
Projekteringsstart: Sommaren 2020
Byggstart: –
Färdigställande: –


Nybyggnation av bostäder Möllegården 12 st marklägenheter, Rydsgård
Beställare: Skurupshem AB
Entreprenadform: Strategisk partnering
Projekteringsstart: Våren 2020
Byggstart: Sommaren 2020
Färdigställande: Sommaren 2021


Rivning & marksanering Kv. Olof 17, Skurup
Beställare: Skurups Kommunala AB
Entreprenadform: Strategisk partnering
Projekteringsstart: Våren 2020
Byggstart: Sommaren 2020
Färdigställande: 2020


Renovering av 30st tak på område Stattena, Skurup
Beställare: Skurupshem AB
Entreprenadform: Totalentreprenad
Projekteringsstart: Våren 2019
Byggstart: Våren 2019
Färdigställande: 2020


Nybyggnation av flerfamiljshus 45st lägenheter, Skurup
Beställare: Bruna Heden AB
Entreprenadform: Totalentreprenad
Byggstart: Dec 2019
Färdigställande: Våren 2021


Om- & tillbyggnad av konstateljé, Baldringe
Beställare: mlkold
Entreprenadform: Totalentreprenad
Projekteringsstart: Våren 2020
Byggstart: Våren 2020
Färdigställande: 2020/2021

Webbyrå Aqcell AB