damslide_0000_Bakgrundsbilder (19)
damslide_0000_Bakgrundsbilder (19)
damslide_0001_Bakgrundsbilder (18)
damslide_0001_Bakgrundsbilder (18)
damslide_0002_Bakgrundsbilder (17)
damslide_0002_Bakgrundsbilder (17)
damslide_0003_Bakgrundsbilder (16)
damslide_0003_Bakgrundsbilder (16)
damslide_0006_Bakgrundsbilder (13)
damslide_0006_Bakgrundsbilder (13)
damslide_0007_Bakgrundsbilder (12)
damslide_0007_Bakgrundsbilder (12)
damslide_0008_Bakgrundsbilder (11)
damslide_0008_Bakgrundsbilder (11)
damslide_0009_Bakgrundsbilder (10)
damslide_0009_Bakgrundsbilder (10)
damslide_0010_Bakgrundsbilder (9)
damslide_0010_Bakgrundsbilder (9)
damslide_0011_Bakgrundsbilder (5)
damslide_0011_Bakgrundsbilder (5)
damslide_0013_Bakgrundsbilder (3)
damslide_0013_Bakgrundsbilder (3)
HL Bygg & Fastighetsservice AB
Spårgatan 9, 274 30 Skurup
Håkan: 0705 – 57 56 45
hakan@hlbygg.se

Pågående projekt

Tryck på projektbilden för fler bilder

Nybyggnation av Rydsgårds nya skola
Beställare: Skurup Kommunala AB
Entreprenadform: Strategisk partnering
Projekteringsstart: Sommaren 2020
Byggstart: Vintern 2020
Färdigställande: Maj 2022

Nybyggnation av förskola Skivarp
Beställare: Hjemthus FS i Skurup AB
Entreprenadform: Totalentreprenad
Projekteringsstart: Sommaren 2020
Byggstart: Våren 2021
Färdigställande: Maj 2022

Nybyggnation av flerfamiljshus, Rydsgård
Beställare: Rydsgårds Fastighets AB
Entreprenadform: Totalentreprenad
Projekteringsstart: Våren 2021
Byggstart: Hösten 2021
Färdigställande: Hösten 2022

Nybyggnation av LSS och trygghetsboende, Skurup
Beställare: Skurupshem AB
Entreprenadform: Strategisk partnering
Projekteringsstart: Våren 2021
Byggstart: Sommaren 2021
Färdigställande: Hösten 2022

Nybyggnation samt tillbyggnad åt 47:an, Skurup
Beställare: Swede Center i Skurup AB
Entreprenadform: Totalentreprenad
Projekteringsstart: Vintern 2020
Byggstart: Våren 2021
Färdigställande: Våren 2022

Rivning Mariaskolan, Mackleanskolan samt renovering Mackleanhallen, Skurup
Beställare: Skurup Kommunala AB
Entreprenadform: Strategisk partnering
Projekteringsstart: Våren 2021
Byggstart: Våren 2021
Färdigställande: Vintern 2021

Webbyrå Aqcell AB